Karolina K.

25 tekstów – auto­rem jest Ka­roli­na K..

Bez Ciebie jest inaczej...
Ale inaczej - wca­le nie znaczy źle 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 marca 2011, 19:32

Praw­da niewy­powie­dziana głośno - nie istnieje 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 marca 2011, 10:36

Większość ko­biet lu­bi być zaskakiwana
Nie wszys­tkie jed­nak - bez makijażu 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 lutego 2011, 08:57

Niet­rudno jest być wiel­kim bo­hate­rem w krainie karłów 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 lutego 2011, 15:45

Prze­cież Ci nic nie obiecywałem!
Nie... Mówiłeś tyl­ko, że kochasz... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 września 2010, 00:07

Wczo­raj dzieliły nas słowa
Dzi­siaj roz­dziera nas cisza 

myśl
zebrała 29 fiszek • 6 września 2010, 14:55

Nic tak nie drażni męskiej du­my, jak ko­bieca ignorancja 

myśl
zebrała 45 fiszek • 4 września 2010, 09:45

Życie - to odkłada­ne na później pożegnanie 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 września 2010, 11:11

Gęba rośnie
Ro­zumu ubywa 

myśl
zebrała 30 fiszek • 1 września 2010, 18:23

De­dykuję Ci siebie...
Bo uwiel­biam czuć się Twoją... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 sierpnia 2010, 22:19

Karolina K.

Nieuleczalna idealistka Nieprzytomnie zakochana w życiu, które stara się przeżyć jak najlepiej i jak najpełniej... Rozważna i romantyczna Patrząca z ufnością i nadzieją w przyszłość Życiowe plany? - kochać i być kochaną.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Karolina K.

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność